Belt and Road 2018 – Forum współpracy mediów

Ceremonia otwarcia Forum

W Boao w prowincji Hainan oraz w Pekinie odbyło się Forum Mediów B&R 2018, które zgromadziło 256 gości reprezentujących 205 przedstawicieli mediów i instytucji z 90 krajów i organizacji międzynarodowych. Forum zostało zorganizowane w dniach 29 października – 2 listopada przez „Dziennik Ludowy”, CPC Hainan i Rząd Ludowy prowincji Hainan. W forum wziął udział przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Mediów.

Inicjatywa rządu chińskiego Belt and Road ma na celu wspieranie powstawania projektów z zakresu handlu zagranicznego oraz infrastruktury, z myślą o tworzeniu możliwości wzrostu oraz korzyści ekonomicznych w Azji i Europie. Istotną częścią inicjatywy jest kilka aktualnie powstających, dużych projektów infrastrukturalnych w krajach objętych inicjatywą. Co roku przedstawiciele mediów oraz organizacji zrzeszających media spotykają się, żeby wymienić doświadczenia i poglądy w ramach podejmowanych działań wielostronnych. W tym roku gospodarzem Forum była chińska prowincja Hainan, która szczyci się doskonałymi warunkami naturalnymi – zróżnicowanymi zasobami i doskonałą jakością powietrza, co mieli okazję zobaczyć i poczuć uczestnicy Forum B&R podczas wspaniałej wycieczki, którą zorganizowano po zakończeniu obrad.

Li Baoshan - redaktor naczelny dziennika ludowego

Li Baoshan – redaktor naczelny „Dziennika Ludowego”

Plan szerszego otwarcia

Główne tematy dyskusji to: „Współpraca regionalna w ramach B&R”, „Sztuczna inteligencja i inteligentne media” oraz „Rozwój kultury jedwabnego Szlaku”. Uczestnicy wymieniali się pomysłami na wspólne poszerzenie kooperacji w ramach współpracy medialnej.

Ji Bingxuan, wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Kongresu Ludowego, powiedział w przemówieniu podczas ceremonii otwarcia, że ​​inicjatywa B&R stała się „chińskim planem” w ramach globalnego otwarcia i współpracy międzynarodowej jak również poprawy globalnego systemu zarządzania gospodarką, promowania globalnego wspólnego rozwoju i dobrobytu i budowania społeczności jak również wspólnej przyszłości dla ludzkości. Wyraził nadzieję, że przyjaciele z organizacji medialnych ze wszystkich krajów będą owocnie współpracować, by szerzyć idee i rozwój w duchu pokoju, rozwoju, otwartości, innowacji i cywilizacji.

Konferencja dot. pilotażowej strefy wolnego handlu na terenie Hainan

Konferencja dot. pilotażowej strefy wolnego handlu na terenie Hainan

Jiang Jianguo, zastępca szefa działu promocji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, podkreślił, że międzynarodowa współpraca Belt and Road jest globalnym produktem publicznym, który przynosi korzyści państwom uczestniczącym i ich obywatelom. Zachęcił media do aktywnego współdziałania jako rejestrator, uczestnik i promotor budowy inicjatywy Belt and Road. Z kolei Liu Cigui, przewodniczący partii w prowincji Hainan, powiedział, że prowincja czyni wszystko, co w jej mocy, aby stworzyć „bramę” otwierającą Chiny na Pacyfik i Ocean Indyjski także stara się być ważnym węzłem wzdłuż linii Belt and Road. Zaprosił także gości do wzięcia udziału w budowie strefy wolnego handlu w pilotażowej strefie wolnego handlu prowincji Hainan i portu wolnego handlu.

W swoich wystąpieniach przedstawiciele czołowych tytułów oraz zagranicznych organizacji medialnych wezwali do zwiększenia znaczenia lokalnych mediów w budowaniu krótkoterminowych i długoterminowych zysków generowanych przez projekty wypracowane przez państwa B&R we współpracy z lokalnymi społecznościami. Wśród zaproponowanych inicjatyw podkreślono znaczenie programów szkoleniowych, by móc szkolić młodych profesjonalistów z branży medialnej, celem sprostania rosnącemu popytowi w erze nowych mediów.

Podczas obrad Forum

Podczas obrad Forum

Festiwal filmowy we wspaniałej scenerii

Przedstawiciele zagranicznych mediów zostali także zaproszenie na konferencję prasową z okazji powołania Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Hainan Island 2018, który odbędzie się w Sanya od 9 do 16 grudnia 2018 roku. Aktor i mistrz kung-fu, Jackie Chan został ambasadorem promocji festiwalu. Zaproszonych nań wiele gwiazd filmowych z Chin i z zagranicy. Festiwal będzie pierwszą próbą globalnej promocji filmów chińskich na rynku światowym.

Konferencja prasowa otwierająca przygotowania do międzynarodowego Festiwalu Filmowego

Konferencja prasowa otwierająca przygotowania do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego

W redakcji „Dziennika Ludowego”

Ostatnim punktem programu było spotkanie z liderami KPCh w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Huang Kunming, szef Wydziału Propagandy Komunistycznej Partii Chin i członek Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin raz jeszcze pokreślili rolę B&R w zacieśnianiu współpracy międzynarodowej, jak również niezmierzonej roli mediów w promowaniu pokojowego współdziałania opartego na współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej. Kunming zaznaczył, że w tym roku ma miejsce wyjątkowa rocznica, ponieważ 40 lat temu Chiny zdecydowały o swoim otwarciu się na świat a inicjatywa B&R jest ukoronowaniem tego zabiegu. Na zaproszenie Li Baoshan – redaktora naczelnego „Dziennika Ludowego” uczestnicy mogli zwiedzić okazałą siedzibę redakcji w centrum Pekinu, jak również zobaczyć w jaki sposób pracują dziennikarze. Wizyta ta pokazała w jaki sposób media konwencjonalne zamieniają się w media cyfrowe, w których technizacja jest głównym determinantem poprawy poczytności pisma.

Ben Sassi

Za: http://polskiemedia.org/belt-and-road-2018-forum-wspolpracy-mediow/