Poseł Janusz Sanocki z żądaniem do prezydenta Andrzeja Dudy

Poseł Janusz Sanocki do prezydenta Andrzeja Dudy: żądamy przywrócenia nam, obywatelom Polski prawa swobodnego kandydowania do Sejmu.

Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wiejska 10

00-902 Warszawa

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Konstytucja RP zapewnia każdemu obywatelowi równe i pełne prawa i m.in. przewiduje, ze każdy obywatel może ubiegać się o mandat posła.

Jednocześnie Kodeks wyborczy odbiera prawo indywidualnego kandydowania obywatela do Sejmu i uzależnia to prawo od decyzji którejś z partii politycznych czy innych kolektywów. Stwierdza to jednoznacznie Państwowa Komisja Wyborcza która w piśmie  dn. 31 maja br. skierowanym do posła Janusza Sanockiego, że obywatel polski nie może indywidualnie kandydować do Sejmu. Oznacza to, że obywatel polski nie ma biernego prawa wyborczego do Sejmu, że jego prawa przejęły partie czy inne koterie, które decydują o listach wyborczych, a obywatele stracili w ten sposób kontrolę nad władzą ustawodawczą.

Nie możemy się na taki stan zgodzić i żądamy przywrócenia nam, obywatelom Polski prawa swobodnego kandydowania do Sejmu. Dopiero wtedy, kiedy obywatele polscy odzyskają prawo swobodnego kandydowania do Sejmu będziemy mogli mówić o demokracji w Polsce.

Nie mogąc się zgodzić na brak demokracji i tak drastyczne odebranie nam naszych niezbywalnych , gwarantowanych przez Konstytucję RP,  zakładamy Komitet Obywatelski, którego jedynym celem będzie działanie na rzecz odzyskania biernego prawa wyborczego przez Polaków.

Zwracamy się także do Pana Prezydenta o podjęcie pilnych działań dla zmiany Kodeksu wyborczego, tak by Polak mógł swobodnie kandydować do Sejmu i by o tym, czy zostanie posłem decydowali wyborcy, a nie partyjni liderzy.

Stwierdzamy także, iż wybory do Sejmu przeprowadzane wg Kodeksu wyborczego odbierającego Polakom bierne prawo wyborcze będą nieważne i będziemy wzywać do ich bojkotu.

Warszawa dnia 26 lipca 2019 r.