Otrzymaliśmy wzór ankiety dla poszkodowanych przypadków krzywd sądowych

Jednym z celów naszej konferencji organizowanej przez Wicemarszałka
Sejmu Pana Piotra Zgorzelskiego – jest wydanie raportu opisującego
przypadki obywateli skrzywdzonych przez sądy i instytucje wymiaru
sprawiedliwości.  Pan Marszałek Zgorzelski zamierza wydać raport jako efekt naszej konferencji co
oczywiście jest ważnym faktem  i w jakiś sposób pozwoli przynajmniej na
początek udokumentować Państwa sprawy.
Przesyłam zatem Państwu opracowany wzór ankiety dla poszkodowanych
prosząc o opisanie Państwa przypadków krzywd sądowych. Ankieta ma pewna
logikę – w początkowej części chodzi o zwięzłe przedstawienie na czym
polega niesprawiedliwość, która Państwa spotkała ze strony sądu (czy
prokuratury).
Proszę o przesłanie wypełnionych ankiet jak najszybciej, tak żebyśmy na
konferencji mieli gotowe wydawnictwo.
Raport da szansę na obszerniejsze przedstawienie Państwa przypadków, bo
ze zrozumiałych powodów – na samej konferencji szersze omawianie
poszczególnych przypadków będzie niemożliwe. Na konferencji prosimy o
zwięzłe wypowiedzi.
Pozdrawiam Państwa i czekam na ankiety.
Janusz Sanocki