Funkcjonuje w prawie domniemana zgoda na pobranie twoich narządów za życia – Masz prawo to zmienić

Osoby żyjące mogą zostać dawcami narządów Niektóre narządy takie jak nerka czy część wątroby oraz komórki krwiotwórcze mogą być pobierane od osób żyjących.

Jeśli nie zgadzasz się na oddanie po śmierci swoich komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia zgłoś swój sprzeciw do Centralnego Rejestru Sprzeciwów.

http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html#gsc.tab=0