Coroczne żydowskie obrzędy religijne na terenie Sejmu ugaszone przez posła Grzegorza Brauna

Święto Chanuki  w Polskim Sejmie a nie w ambasadzie Izraela, dlaczego pyta Braun?

Pierwszego wieczoru po zachodzie słońca gospodarz domu zapala świecę główną i święcę pierwszą. Drugiego dnia zapala znowu świecę główną i pierwszą oraz drugą itd.

 Grzegorza Braun, zgasił te świece gaśnicą, oświadczył, że to satanistyczne obrzędy.

Obchody w Sejmie mają bardzo długą tradycję i odbywają się od 2005 roku.