Warszawa goni Berlin. Najbogatsze i najbiedniejsze regiony Unii Europejskiej

Z 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej trzy znajdują się w Polsce – wynika z danych Eurostatu. Dane, które po raz pierwszy uwzględniają statystyczny podział Mazowsza,
dały Warszawie miejsce w drugiej dziesiątce najbogatszych obszarów Unii.

Warszawa jest jednym z 20 najbogatszych regionów w Unii Europejskiej, jednak aż trzy polskie regiony znalazły się wśród najbiedniejszych.
Stolica Polski znalazła się na 19. miejscu wśród najbogatszych regionów Unii Europejskiej z Produktem Krajowym Brutto na mieszkańca wynoszącym 152 procent średniej unijnej. Z kolei lubelskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie to
najbiedniejsze polskie regiony na tle innych unijnych obszarów „28”. Woj. lubelskie osiągnęło 48 proc. średniej unijnej PKB na jednego mieszkańca. W przypadku dwóch pozostałych województw PKB wynosi 49 proc. średniej.

Bieguny biedy i bogactwa. Czytaj Wiadomości gospodarcze: http://wiadomoscigospodarcze.com/download/ttg_wg_nr18.pdf
ttg_wg_nr18