Ksiądz zatrudniony w skarbówce zarabia dwa razy więcej niż nauczyciel

Krajowa Administracja Skarbowa zatrudnia na etatach dziewięciu księży. Kapelani mogą liczyć na kilka tysięcy złotych pensji a także specjalne dodatki. Czym dokładniej zajmują się duchowni w skarbówce i gdzie jeszcze są zatrudniani na etacie?

Księża-kapelani w Krajowej Administracji Skarbowej zatrudniani są w ramach porozumienia pomiędzy Kościołem a KAS. Pracujący na etatach w skarbówce kapłani mogą w Izbach prowadzić msze, udzielać ślubów czy chrztów, a z ich posługi skorzystać zarówno pracownicy jak i petenci.

„Gazeta Wyborcza” informuje, że KAS zatrudnia dziewięciu księży. Ich zarobki wynoszą między niemal 4 tys. złotych a 6 tys. złotych brutto miesięcznie. Do tego księża mogą liczyć na dodatki, jak chociażby dodatek stażowy. Dziennik informuje, że księża pracują w KAS jako… eksperci. Ośmiu duchownych to księża rzymskokatoliccy, a jeden to pop.

Warto dodać, że księża-kapelani zatrudniani są też w wojsku, więzieniach, szpitalach czy nawet w Dyrekcjach Lasów Państwowych.