Chiny podejmą szereg działań w celu promowania wyższego poziomu otwarcia na świat

Przemówienie Xi Jinpinga podczas otwarcia II Forum Międzynarodowej Współpracy „Pasa i Szlaku”

Ceremonia otwarcia II Forum Międzynarodowej Współpracy „Pasa i Szlaku” odbyła się w piątek w Pekinie. W wydarzeniu bierze udział około 40 przywódców oraz przedstawiciele z ponad 150 krajów. Przewodniczący Chin Xi Jinping wygłosił przemówienie inauguracyjne.

Inicjatywa „Pasa i Szlaku” powstała w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści i wspólnego rozwoju – stwierdził. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich stron, z powodzeniem wdrożono osiągnięcia pierwszego forum, a ponad 150 krajów i organizacji międzynarodowych podpisało umowy o współpracy w ramach „Pasa i Szlaku” z Chinami – poinformował Xi.

Według niego, „Pas i Szlak” otworzył nową przestrzeń dla wzrostu światowej gospodarki, stworzył możliwości dla rozwoju wszystkich krajów oraz przestrzeń dla otwarcia i rozwoju Chin.

Kluczem do wspólnej budowy „Pasa i Szlaku” jest wzajemne połączenie – podkreślił. Należy stworzyć stosunki partnerskie w globalnym połączeniu, aby osiągnąć wspólny rozwój i dobrobyt – zaapelował Xi.

Jak zapewnił, Chiny będą razem ze wszystkimi stronami czynić dalsze wysiłki na rzecz budowy korytarza gospodarczego jak na przykład Nowego Mostu Kontynentalnego Azja-Europa. Chiny będą budować także siatkę wzajemnego połączenia opartego na transporcie kolejowym, portach i sieci przesyłowej – oznajmił.

Promowanie wspólnej budowy „Pasa i Szlaku” w kierunku rozwoju wysokiej jakości wymaga trzymania się zasady wspólnej konsultacji, budowy i dzielenia się – powiedział Xi Jinping.

Należy działać w ramach koncepcji otwartej i czystej administracji, starać się o realizację celu o wysokim standardzie, który przyniesie korzyści obywatelom i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi – zaznaczył.

Zapowiedział, że Chiny podejmą szereg działań w celu promowania wyższego poziomu otwarcia na świat. Działania te obejmują zwiększenie inwestycji zagranicznych, wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony własności intelektualnej, zwiększenie importu towarów i usług, skuteczniejsze wdrażanie międzynarodowej koordynacji polityki makroekonomicznej oraz zwrócenie większej uwagi na realizację polityki otwarcia – wyliczył.

Chiny będą dalej obniżać poziomy taryf, eliminować różne bariery pozataryfowe, a jednocześnie będą otwierać drzwi na rynek chiński – powiedział Xi Jinping. Przewodniczący podkreślił, że Chiny nie dążą do celowej nadwyżki handlowej. Chcemy importować towary, usługi oraz większą ilość konkurencyjnych produktów rolnych o wysokiej jakości, aby promować zrównoważony rozwój handlu – zaznaczył.

Prezydent Rosji Władimir Putin, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oraz wielu innych przywódców wygłosiło przemówienia. Ocenili oni bardzo dobrze główne działania i środki otwierające, które zapowiedział Xi Jinping. Stwierdzili, że choć świat stoi przed wyzwaniem protekcjonizmu, kompleksowe pogłębienie reform i dalsze otwarcie Chin przyniesie większe możliwości dla rozwoju innych krajów. Różne strony chcą aktywnie uczestniczyć w budowie „Pasa i Szlaku”, pogłębiać pragmatyczną współpracę w różnych dziedzinach i współpracować w budowaniu otwartej gospodarki światowej oraz wspólnoty ludzkich losów – dodali uczestnicy forum.