Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Czyżby to była ostateczna próba Kościoła? Znaki Apostazji!

Dziedziny życia, które są szczególnie atakowane, to: serce, umysł i ciało. Serce przez pychę, próżność, zawziętość, lęk, odrzucenie duchowości, wulgarność, egoizm. Umysł przez głupotę, powierzchowność, ułudę, kłamstwo, nieufność, ciemnotę. Ciało przez uznanie go za najwyższą wartość. Ciało kobiety – przez jego komercjalizację i uznanie go za źródło uciech. […]