Pierwszy w świecie E – Parlament Wolnych Ludzi (EP)

Projekt powołania E – Parlamentu Wolnych Ludzi to początek prawdziwej, oddolnej społecznej samoorganizacji ludzi oparty o zasady demokracji bezpośredniej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. To historyczna inicjatywa, która daje realne szanse odwrócenia trwającej od lat, nie tylko w Polsce, ale prawie na całym świecie piramidy władzy.

Żyjemy w czasach, gdzie globalna oligarchia korumpując organizacje międzynarodowe i gremia kierownicze poszczególnych państw i jego instytucji dokonała bezprecedensowego ataku na najważniejsze prawa naturalne i konstytucyjne jednostki.

Na naszych oczach władza przymusza do udziału w eksperymentach medycznych, stosuje segregację biologiczną, świadomie niszczy warstwę średnią. Zmierza to do zbudowania nowej tyrani opartej o totalną kontrolę jednostki, monopol emisji pieniądza, gigantyczną koncentrację kapitału, mediów i nowoczesnych technologii.

W ostatnich dekadach postęp technologiczny w postaci cyfryzacji objął wszystkie dziedziny życia ludzi – poza jednym obszarem – nie objęto nią głosowań Suwerenów. Dzisiaj dziennie robi się w świecie miliardy przelewów na biliony dolarów, ale nigdzie na skalę społeczną nie „przelewa” się głosów, by stanowić prawo.

Dlaczego nie wykorzystano możliwości technologicznych do wypełniania konstytucyjnej zasady, że narody sprawują władzę bezpośrednio? Odpowiedź jest prosta: Sensem życia większości rządzących jest sianie strachu, kontrolowanie innych i pasożytowanie na wysiłku i pracy całych narodów.

Czas zakończyć ten rozdział naszej historii !!!

Fragmenty z opracowania Janusza Zagórskiego