NORYMBERGA 2: Startuje komisja śledcza do spraw nadużyć w związku z Covid-19 – Grzegorz Braun

Będzie poselska komisja śledcza do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z Covid-19. Chodzi o podjęcie tematu związanego z przymusowymi szczepieniami na Covid-19. Musimy dochodzić prawdy i sprawiedliwości. To wszystko odbywa się w walce z mniemaną pandemią  – Grzegorz Braun