Poradnik: Jak nie płacić mandatu za brak maseczki? – Stan prawny na dzień 14.01.2022 rok

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu pt.: Czy istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w galeriach handlowych i innych sklepach? Publikujemy poradnik  jak zachować się podczas interwencji policjanta w związku z brakiem maseczki w sklepie lub innym miejscu.

  1. Pamiętaj, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie masz obowiązku przyjmowania mandatu proponowanego przez policjanta niezależnie od sytuacji i przyczyny kontroli.
  2. Podczas kontroli policji zawsze zachowaj spokój i nie doprowadź do sytuacji, w której dasz podstawę policjantowi do zatrzymania.
  3. Jeśli policjant żąda przedstawienia dowodu osobistego, nie wdawaj się z nim w dyskusję, gdyż do niego i tak nic nie dociera. Takim zachowaniem spowodujesz jedynie eskalację emocji. Okaż mu dowód, aby mógł wykonać swoje czynności, lecz pamiętaj, że policjant ma obowiązek podania twojej osobie swojego stopnia oraz imienia i nazwiska w sposób umożliwiający zapisanie tych danych. Nieumundurowany policjant jest zobowiązany przed przystąpieniem okazać osobie, wobec której podejmuje czynności, legitymację służbową.
  4. Takie wspólne szanowanie siebie umożliwi szybki przebieg i zakończenie interwencji.
  5. Policjant dokonał sprawdzenia danych i proponuje mandat ? pamiętaj, że jeżeli nie zgadzasz się z zarzucanym czynem nie musisz przyjąć mandatu. Spokojnie wówczas  poinformuj policjanta, że odmawiasz przyjęcia mandatu (nie wdawaj się w dyskusję, chcąc udowodnić swoją rację i jego bezprawne działanie) i poproś o skierowanie sprawy do sądu.
  6. Takie zachowanie powoduje, iż interwencja prawie dobiega końca. Wysłuchasz regułki policjanta, iż sprawa zostanie skierowana do sądu. Po jakimś czasie policja prześle ci wezwanie do złożenia wyjaśnień. Pamiętaj, że wyjaśnienia możesz złożyć drogą pisemną bez konieczności osobistego stawiennictwa na komisariacie (art. 54 §7 k.p.w.). Jeśli ktoś z Państwa będzie potrzebował pomocy w przygotowaniu wyjaśnień pisemnych, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.
  7. Sprawa kierowana jest do sądu. Sąd ją rozpoznaje na podstawie materiału dowodowego. Jeśli przyjdzie do ciebie wyrok nakazowy, posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu od wyroku. Jeśli potrzebujesz pomocy w jego przygotowaniu, skontaktuj się z nami.

Kary sanepidu:

Na podstawie art. 15 pkt 7 znowelizowanej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112) ustawodawca poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artykułów art. 48a uchylił poprzednie brzmienie art. 48a, jakie dawało podstawę prawną do nakładania kar administracyjnych przez PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny).

Po zmianie przepis ten stanowi, że: „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne podległej Ministrowi Obrony Narodowej może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem”.

A zatem zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori, norma” norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą – uznać należy, że stare brzmienie art. 48a dające możliwość nakładania przez Sanepid kar administracyjnych, zostało uchylone z dniem 29 listopada 2020 roku po dokonaniu nowelizacji ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu [?] nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca.

Nie pomogła w naprawieniu tego błędu nowelizacja ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112) dokonana w dniu 21 stycznia 2021 roku. W nowelizacji nowe brzmienie wyżej oznaczone jako art. 47c. Zgodnie z zasadą lex posterior derogat legi priori, norma, stare brzmienie art. 48a obowiązujące w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu [?] nie zostało przywrócone w nowelizacji z dnia 21 stycznia 2021 roku. A zatem po 1 i 2 nowelizacji Sanepid nadal nie posiada prawa do nakładania kar administracyjnych i uzurpuje sobie tego typu prawo.

W przypadku gdy ktoś z was otrzyma taką decyzję, należy się od niej odwołać do WSSE (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej).

Z uwagi na wiele pytań dotyczących płatności kary administracyjnej przed odwołaniem się od decyzji wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa wyjaśniamy, iż kary administracyjnej nie należy wpłacać tej przestępczej instytucji. Musicie pamiętać o tym, że w przypadku gdy kary tej nie uiszczacie w terminie 7 dni od dnia jej odbioru, należy wnieść do PPIS wniosek o zawieszenie natychmiastowej wykonalności w części dotyczącej bezprawnie nałożonej kary administracyjnej.

Zalecamy, aby wraz z takim wnioskiem jednocześnie w jednym dokumencie złożyć odwołanie od decyzji.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż stan epidemii nie upoważnia żadnego urzędnika ani rządu do pogwałcenia prawa powszechnie obowiązującego. Może ono zostać zawieszone jedynie podczas ogłoszenia stanu wyjątkowego. Działanie takie jest najzwyklejszym przekroczeniem uprawnień. W przypadku stwierdzenia przez Sąd nieważności wydanej decyzji przez urzędnika PPIS osoba, która ją wydała, ponosi indywidualną odpowiedzialnością finansową za niesprawiedliwe i niezgodne z prawem działanie wynikającą z Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. 2016.0.1169)

Warto w tym miejscu podkreślić, że pracownicy PPIS wydając w tym zakresie decyzję administracyjną w celu nakładania na obywateli bezprawnych kar, działają sprzecznie z prawem i mogą za to ponieść odpowiedzialność karną. Zatem nie miejcie skrupułów w składaniu na te osoby zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwego organu. 

PAMIĘTAJ:

Jeśli dostaniesz zawiadomienie z Sanepidu o wszczęciu postępowania administracyjnego w stosunku do twojej osoby, pamiętaj, aby zawsze zająć stanowisko pisemne w tym zakresie. Milczenie szkodzi.

Stan prawny na dzień 14.01.2022 rok

Źródło: https://legaartis.pl/

Wspomóż naszą walkę o wolność poprzez wpłatę dowolnej kwoty na nasz rachunek bankowy: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752


Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.
Porada prawna indywidualna jest udzielana jeśli temat nie jest przez nas poruszony na BLOGU.

Na zlecenie indywidualne (płatne) klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Informujemy ponadto, że Kancelaria świadczy pełen wachlarz usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, upadłościowego, gospodarczego, karnego, pracy, handlowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: covid@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527, 222668618.

Jeśli uważacie Państwo, że nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie Bitcoin:
bc1qfl2rqa97lknlrfgs9c9qqjp5ftqtkv7wf4q0at

Anonimowe wsparcie Ethereum:
0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:
https://paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:
Pn. – czw.: 11:00 – 17:00
Piątek: 10:00 – 15:00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.