Startują największe targi producentów z Chin w Europie

Rozpoczęły się największe targi producentów z Chin w Europie – China Homelife Poland 2019. Targom towarzyszy III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej oraz targi Eksport Expo.

Podczas uroczystości otwarcia podkreślano znaczenie targów, które stają się bramą wjazdową do Europy, centrum spotkań przedsiębiorców, handlowców, kupujących.

Organizator wydarzeń – Warszawska Izba Gospodarcza zaprosiła na targi prawie 2000 handlowców z krajów z Europy Centralnej i Wschodniej oraz około 3000 polskich kupujących. Spodziewanych jest ponad 10 000 odwiedzających. Regionem Partnerskim targów Export Expo jest Mazowsze.

Targi i kongres to jednocześnie zjazd samorządów gospodarczych z Europy Centralnej i Wschodniej. Zaproszenie Warszawskiej Izby Gospodarczej przyjęli przedstawiciele ponad 50 izb i organizacji gospodarczych z Białorusi, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Goście WIG przyjadą m.in. z: Brześcia, Doniecka, Drohobycza, Edinet, Homla, Iwano-Frankiwska, Kaliningradu, Kijowa, Lwowa, Mińska, Rygi, Równego, Smoleńska, Wilna, Sankt Petersburga.

Podczas VIII edycji targów China Homelife Poland zaprezentuje się ponad 1600 wystawców z Chin (ponad 50 000 produktów w ofercie!).

Rozpoczęły się także debaty i seminaria Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej na temat międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Na targach odbyła się bardzo ważna debata dotycząca również Pienin. Rozwój turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej – czy możliwa jest wspólna oferta na rynki azjatyckie, bliskowschodnie i Amerykę. Paweł Znyk w rozmowie Joanną Węglarczyk, która reprezentowała Polską Organizację Turystyczną poruszył temat Promocji Pienin w rozmowę włączył się Jarosław Kret znany polski dziennikarz.

kret znykznyk kret2