Sejm: Propozycja powołania zespołu reprezentującego osoby poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości

Konferencja osób poszkodowanych przez sądy i instytucje państwa w III RP.

Drodzy Przyjaciele!

Uczestnicząc na zaproszenie wice marszałka Sejmu Pana Piotra Zgorzelskiego z PSL, w „Okrągłym stole” nt. wymiaru sprawiedliwości złożyliśmy – wspólnie z kol. Jerzym Jachnikiem propozycję powołania zespołu reprezentującego osoby poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości, a także przedstawicieli organizacji społecznych zajmujących się tematyką sądownictwa.

Propozycja została przyjęta i w dniu 18 lutego br. (wtorek) w sali kolumnowej Sejmu odbędzie się konferencja dla poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości i inne urzędy.

Janusz Sanocki Społeczny Ruch na rzecz Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości

„Jakich sądów potrzebują obywatele? Sejm RP, Sala kolumnowa wtorek 18 lutego 2020 r.

Patronat:

Władysław Kosiniak Kamysz – Prezes PSL –Koalicja Polska

Piotr Zgorzelski – wicemarszałek Sejmu

Jerzy Jachnik i Janusz Sanocki – Społeczny Ruch na rzecz Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości;

  • Powstanie raport nt. przypadków krzywd sądowych obywateli;
  • Przeprowadzenie ankiety nt. założeń reformy sądownictwa;

Program:

18 lutego 2020 r. gmach Sejmu RP, Sala Kolumnowa

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 Rozpoczęcie obrad

11.00 – 12.30 – Mówią poszkodowani – przedstawienie przypadków krzywd sądowych

12.30 – 13.00 Przerwa na kawę

13.00 – 13.30 Niesprawiedliwość dotyka całe grupy społeczne – prezentacja przypadków – pracodawcy, pracownicy sieci, i in.

13.30 – 14.00 Jakie mają być sądy? Pytania do obywateli – prezentacja założeń prawdziwej naprawy wymiaru sprawiedliwości.

14.00-14.30 Podsumowanie konferencji

14.30 Konferencja prasowa