Sejm zdominowali pokrzywdzeni przez tzw. wymiar sprawiedliwości: Jutro protest obywatelski

86735729_530034220961208_6096246162984009728_nProtestujący mieliby zacząć od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie planują udać się do głównej siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, kolejnym punktem ma być Ministerstwo Sprawiedliwości, a finalnie pikieta przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed demonstracją planują złożyć petycje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Petycja wyrażająca sprzeciw wobec naruszania podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz łamaniu prawa przez władze samorządowe, policję, prokuraturę i sądy.

Nasze relacje będą aktualizowane co 6 godzin.