Igrzyska bezprawia Prokuratora Generalnego – Puste obietnice wyborcze Prezydenta RP

Puste obietnice wyborcze Prezydenta RP – dramat poszkodowanych

Szanowny Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Nie zasługuje Pan, aby nadal pełnić tak ważną funkcję jaką jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przyzwala Pan na igrzyska bezprawia Prokuratora Generalnego oraz nie realizuje obietnic wyborczych .

Na wstępie pragnę przytoczyć słowa Pana Prezydenta wyrażone w piśmie z dnia 6 października 2017 r, skierowane do Organizatorów i Uczestników konferencji z okazji jubileuszu 5-lecia Stowarzyszenia Niepokonani 2012 .

” Obywatele nie mogą wątpić w sprawiedliwe państwo . Dlatego potrzebne są lepsze reguły i procedury prawne. Właśnie w takiej intencji przedłożyłem Sejmowi projekt ustawy służącej głębokiej reformie wymiaru sprawiedliwości . Jednym z proponowanych rozwiązań jest instytucja skargi nadzwyczajnej . Dzięki niej Polacy , którzy czują się skrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości , będą mieli możliwość ponownego rozpatrzenia ich spraw , uzyskania sprawiedliwego wyroku i – co równie ważne – odzyskają zaufanie do własnego państwa „.

W dniu 3.04.2018 r, skierowałem wniosek za pośrednictwem Prokuratora Generalnego o wniesienie skargi nadzwyczajnej , która miała umożliwić ponownego rozpatrzenia mojej sprawy i uzyskania sprawiedliwego wyroku .
Niestety myliłem się , że zostanę poważnie potraktowany .
Pomimo , że mija dwa lata , to nadal mój wniosek nie został rozpatrzony .
Co więcej skandaliczne jest to , że pomimo trzykrotnej interwencji w mojej sprawie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w dniu 20.10.19 , 22.11.19 , 13.12.19 , BIPP.061.2818.2019 .2-3.S.A , także została bez odpowiedzi .

Z Poważaniem
Marek Kubala
do wiadomości
Pan Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski

Puste obietnice wyborcze Prezydenta RP – to dramat nas wszystkich gdyż musimy zmagać się z samorządowo-prokuratorsko-sądowniczą machiną bezprawia.