Grzegorz Braun: Tylko Białoruś i Szwecja zachowują zdrowy rozsądek i równowagę psychiczną w Europie!

Grzegorz Braun: Do dziś pozostaje dalece niejasne, do jakiego stopnia, na jaką skalę mamy do czynienia z faktem naukowym, medycznym, a do jakiego stopnia – z faktem medialnym i projektem politycznym. Niektórzy uczeni kwestionują tę chińską etnogenezę wirusa, a inni mówią, że z kolei ta zwykła grypa kosi co roku żniwo znacznie straszniejsze – wskazał poseł Konfederacji.