Krajowy Zakład Ochrony Radiologicznej o 5G

Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez nadajniki sieci komórkowych i telefony, w tym pracujące w 5G, wpływa na pracę komórek organizmów żywych – mówi prof. Marek Zmyślony z Instytutu Medycyny Pracy – Wiemy, że pole elektromagnetyczne, z którym mamy do czynienia w telefonii komórkowej, działa na organizm człowieka i wywołuje skutki biologiczne.