Wszystkie kary uchylone. Sanepid przegrywa w sądzie do zera

Gdyby rozprawy dotyczące kar administracyjnych nakładanych przez sanepid za łamanie wprowadzonych przez rząd obostrzeń traktować jak mecz, w ciągu trzech dni wynik wynosiłby 21:0 na korzyść odwołujących się od grzywny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie ma wątpliwości: działania sanepidu były niezgodne z prawem.

Lockdown wprowadzony rozporządzeniami, a nie jak nakazuje porządek prawny wprowadzeniem stanu wyjątkowego popartego odpowiednimi ustawami, nie ma umocowanie prawnego i narusza konstytucję. Dotyczy to zarówno restrykcji narzuconych obywatelom (przy czym pod koniec 2020 roku uchwalono ustawę, która usunęła wskazywane przez sąd mankamenty), jak i zakazy działania zakomunikowane przedsiębiorcom.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoczął rozpatrywanie skarg na nałożone przez sanepid kary za łamanie obostrzeń. Spraw jest ponad 100, sędziowie w ciągu trzech dni wydali orzeczenia w 21 przypadkach. Wyrok brzmi tak samo: stwierdzono nieważność decyzji.
Kary sanepidu uchylane przez sąd. Brak umocowania prawnego

Zaangażowanie sanepidu do kontrolowania przestrzegania nałożonych przez rząd obostrzeń miało z jednej strony przestraszyć osoby zamierzające ignorować rozporządzenia (maksymalny wymiar kary to 30 000 zł), z drugiej zaś podreperować budżet państwa, dla którego w pandemii wszystkie wpływy są na wagę złota.

Więcej: https://biznes.radiozet.pl/News/Sanepid-przegrywa-w-sadzie-do-zera-Wszystkie-kary-uchylone?fbclid=IwAR3NI7YohbhpJPJY3QrNHlhzOeE98HCkmO8e1-6SC1-ux71Fa-d6C1tBEG0