Lekarz, uzdrowiciel, wieszcz, psycholog i psychoterapeuta w jednej osobie

Badania nad szamanizmem Rosyjskiej Akademii Nauk jednoznacznie wskazują nad ponad naturalne umiejętności ludzi parających wykonujących tę profesję.