Zbiorowe działania jako efekt synergii pozytywnej linii czasowej i przebudzenia się ludzkości 

Kanadyjski badacz UFO tworzy oficjalną petycję, aby rząd kanadyjski wyznaczył go „przedstawicielem Ziemi” do Rady Galaktycznej

Fragment petycji:

Uznanie zwierząt za czujące istoty posiadające prawa – nadanie na całym świecie praw osobistych zwierzętom z towarzyszącymi im prawami zakazującymi morderstwa, uboju, tortur oraz okrutnego i nieludzkiego traktowania. Nadanie specjalnego statusu inteligentnej cywilizacji dla waleni, w tym wielorybów i delfinów. Rozwój zdrowych, bezpiecznych i smacznych substytutów mięsa białkowego do spożycia i żywienia ludzkości.

Bezpieczna demokracja bezpośrednia online na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – bezpieczna technologia wirtualna umożliwia teraz wdrażanie demokracji kantonowej (tak jak w Szwajcarii) na całym świecie. Nie ma już potrzeby korzystania z pośredników, takich jak rady miejskie, stanowe lub prowincjonalne organy ustawodawcze, parlamenty narodowe lub kongresy, ani nawet, w ostatecznym rozrachunku, zgromadzenie narodów, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Doświadczenie na przestrzeni wieków pokazało, że siły, które maja władzę, wykupują ostatecznie wszystkich pośredników. Bezpośrednia wirtualna demokracja dostosowuje bezpieczne technologie wirtualne i zapewnia wirtualne głosowanie obywateli odporne na włamania na poziomie gminnym, prowincjonalnym/stanowym, regionalnym, krajowym i światowym. W ramach bezpośredniej wirtualnej demokracji całe miasto głosuje nad prawami miejskimi; cały naród głosuje nad ustawami krajowymi; światowa populacja głosuje nad globalnymi standardami, o czym wszyscy są należycie informowani przez pracowników rządowych na odpowiednim szczeblu lokalnym, krajowym i światowym. Na przykład samorząd miejski ma za zadanie sprawnie zbierać śmieci i zarządzać miastem zgodnie z prawami uchwalonymi przez lokalną wirtualną demokrację.

 

Odnowienie statusu pieniądza jako prawa człowieka i użyteczności publicznej, takiej jak powietrze, woda lub elektryczność, dostępnego dla kreatywnych inwestycji w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Globalny zakaz prywatnych banków centralnych, takich jak System Rezerwy Federalnej (FED)oraz prywatnych banków komercyjnych. Obsługa walut uzupełniających/równoległych. Licencjonowanie banków spółdzielni konsumenckich. Nałożenie surowych sankcji karnych za naruszenie i astronomicznych grzywien dla osób fizycznych, organizacji i narodów za uchybienia.

 

Gwarancje socjalne w postaci rocznego dochodu, opieki zdrowotnej oraz podstawowego, średniego i pomaturalnego wykształcenia dla każdej osoby na świecie na całe życie. Finansowane przez powszechne fundusze państwowe, podatek od wszystkich transakcji finansowych oraz składki po ukończeniu studiów na plan edukacji i inne. Wdrażanie tradycyjnych i alternatywnych, a także zaawansowanych pozaziemskich technologii medycznych.

 

World Debt Forgiveness  Globalne umorzenie wszystkich publicznych i prywatnych długów − ogłoszenie światowego bankructwa zbankrutowanego systemu bankowego i koniec długu − system więziennictwa fiducjarnego. Kryminalizacja pobierania odsetek od pieniędzy i pożyczek z rezerwą cząstkową.

 

Odrzucenie władzy państwowej monarchii i religii na całym świecie − monarchia brytyjska i Watykan to przykłady nadużyć, które mają miejsce, gdy dwie instytucje oparte na zasadach niedemokratycznych (Boskie Prawo Królów i Papieży) otrzymują ustalone prawa państwowe w nowoczesnym demokratycznym świecie.

 

Kryminalizacja przemysłu wojennego  kryminalizacja i globalny zakaz wojny, ludobójstwa i wyludniania we wszystkich ich formach, jawnych i ukrytych. Zakaz wojny jako metody rozwiązywania sporów. Stały zakaz projektowania, produkcji lub sprzedaży systemów uzbrojenia, w tym broni jądrowej, broni kosmicznej i broni konwencjonalnej. Stały zakaz utrzymywania ofensywnych sił zbrojnych. Nałożenie surowych sankcji karnych za naruszenie i astronomicznych grzywien dla osób fizycznych, organizacji i narodów.

 

Ściganie przestępstw i skazanie za zbrodnie wojenne, sprawiedliwość naprawcza dla ofiar zbrodni wojennych − kryminalizacja i rygorystyczne ściganie międzynarodowej organizacji ściągającej haracz za zbrodnie wojenne za planowanie i wdrażanie programu ludobójczej depopulacji, w tym (między innymi): (a) planowanie oraz wywoływanie wojen i konfliktów zbrojnych poprzez operacje fałszywej flagi; (b) regionalne i globalne ludobójstwo popromienne i ekobójstwo spowodowane zubożonym uranem(DU) oraz program jądrowy; (c) planowanie i wdrażanie ataków wojennych na środowisko, w tym geoinżynierii, wojny pogodowej, HAARP, chemtrails i robotyzacji broni skalarnej oraz ludobójstwa ludzkości, głodu, szczepionek, żywności GMO, manipulacji DNA i innych; (d) Realizacja programu zabójstw i terroru COINTELPRO[i] przeciwko aktywistom, badaczom i wynalazcom społecznym w wielu dziedzinach badań nad pokojem, nową energią, jedzeniem i odżywianiem, promieniowaniem, demokracją i polityką wyborczą; (e) Prowadzenie jako DOPE INC. śmiercionośnego, 300-letniego spisku w celu uzależnienia ludzkości od narkotyków i kryminalizacji użytecznych substancji, takich jak konopie, dla zysku i zniewolenia; (f) transhumanistyczny program kontroli umysłów ludności poprzez nanobroń, EMF i inną broń. (g) Zniesienie wielkiego monopolu technologicznego na transmisję wideo i komunikację online, telekomunikację, media społecznościowe oraz ustanowienie spółdzielni konsumenckich w celu tworzenia transmisji wideo i komunikacji online, telekomunikacji i mediów społecznościowych.

Więcej na: https://samoswiadomi.pl/