Wszechświat i my to hologram: David Bohm uważa, że obiektywna rzeczywistość nie istnieje

Na Uniwersytecie Paryskim zespół badawczy kierowany przez fizyka Alaina Aspecta przeprowadził eksperyment, który okazał się jednym z najważniejszych na świecie.

Odkryto, że w pewnych okolicznościach cząstki subatomowe, takie jak elektrony, są w stanie natychmiast komunikować się ze sobą, niezależnie od dzielącej je odległości nawet jeśli są to miliardy lat świetlnych. W jakiś niezrozumiały jeszcze sposób naukowy wydaje się, że każda cząsteczka zawsze wie, co robi druga.

David Bohm fizyk z Uniwersytetu Londyńskiego uważa, że odkrycia Aspecta sugerują, iż obiektywna rzeczywistość nie istnieje, że pomimo pozornej solidności wszechświat jest w sercu fantazmatem, gigantycznym i wspaniale szczegółowym hologramem.

Czy tak jest w rzeczywistości? Są przesłanki, która mogą zaświadczać, że tak. Odkrycie to wiąże się ze starożytną wiedzą zapisaną w Wedach.