Państwo polskie to korporacja: POLAND REPUBLIC OF

Jarosław Sachajko w interpelacji do ministra finansów w sprawie zarejestrowania firmy POLAND REPUBLIC OF w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych

Na stronie internetowej sec.gov możemy sprawdzić, że doszło do rejestracji Polski jako zagranicznej firmy emitującej obligacje. Państwo polskie zarejestrowane zostało w stanie Nowy Jork jako korporacja o nazwie “POLAND REPUBLIC OF” działająca w siedzibie Ambasady RP. Firma posługuje się logiem tożsamym z godłem Polski[ii]. Jeden z ostatnich listów rządu RP do Komisji został podpisany jest przez Piotra Nowaka podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polski.

W szczegółowych dokumentach możemy jednak przeczytać, że po rejestracji Skarb Państwa RP będzie mógł sprzedawać dowolne dłużne papiery wartościowe, a więc można wywnioskować, że nie chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej przez ministerstwo na terenie Stanów Zjednoczonych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego do opinii publicznej nie została podana informacja co zamierza ministerstwo?
  2. Jakie obligacje będzie sprzedawał Skarb Państwa?
  3. Jakie obligacje i o jakiej wartości zostały sprzedane od momentu rejestracji?
  4. Czemu ma służyć sprzedaż polskich obligacji na amerykańskiej giełdzie?
  5. Dlaczego podmiot ten został zarejestrowany w siedzibie ambasady, a nie jak w przypadku innych państw, na terenie państwa emitującego obligacje?

[i] https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz

[ii] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/79312/000095012711000182/logo.jpg

Link: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BPLA22