Polski obywatel nie może indywidualnie kandydować do Sejmu

Poseł Janusz Sanocki: Wybory do Sejmu odbywają się z naruszeniem naszych praw zagwarantowanych w Konstytucji – jesteśmy zatem zmuszeni do bojkotu wyborów do Sejmu.

Drodzy Przyjaciele Wolności!

W dniu 31 maja br. Państwowa Komisja Wyborcza odpowiadając na moje zapytanie orzekła iż polski obywatel nie może indywidualnie kandydować do Sejmu. (pismo w zał).

Nad orzeczeniem PKW, że Polak nie może kandydować do Sejmu indywidualnie nie wolno nam przejść do porządku. Złożyłem już w tej sprawie wniosek w TK i zawiadomiłem OBWE.

Jednak stan obecny oznacza, że wybory do Sejmu odbywają się z naruszeniem naszych praw zagwarantowanych w Konstytucji – jesteśmy zatem zmuszeni do bojkotu wyborów do Sejmu.

Jeszcze w tym tygodniu zostanie powołany ogólnopolski Komitet Obywatelski, którego jedynym celem będzie walka o przywrócenie Polakom biernego prawa wyborczego. Każdy kto chciałby wziąć udział w jego działalności proszony jest o zgłoszenie na mój mail biurowy:
Biuro.Sanocki@gmail.com

(Proszę podać nazwisko, adres i telefon)

Zamierzamy w ramach tegoż komitetu wezwać do bojkotu wyborów sejmowych – jako niezgodnych z Konstytucją, a jednocześnie wystawić kandydatów do Senatu. Wystawienie minimum 50 kandydatów daje nam ogólnopolski czas antenowy i możliwość głoszenia naszych poglądów.

Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu do walki o przywrócenie podstawowego prawa obywatelskiego. A także zachęcam do zgłaszania swoich kandydatur w wyborach do senatu.

W piątek 26 lipca w Warszawie odbędzie się zebranie założycielskie, ale akces mailowy także jest ważny.

(Zgłoszenie jest jednoznaczne ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych.)

W załączeniu podsyłam także moją skargę do TK, złożoną w moim imieniu przez prof. Lewandowską -Malec, oraz instrukcje opisującą cele i metody naszego działania.

 Janusz Sanocki

Nysa 19 lipca 2019 r.

odp-pkw-1 odp-pkw-2