Grzegorz Braun: Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu!

Wystąpienie w Sejmie Grzegorza Brauna:

Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP! Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja, nie jesteście Państwo świadomi przesłania, treści tego aktu zwanego niewinnie świętami Chanuka. Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego tryumfalizmu, ponieważ takie jest przesłanie tych świąt!

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=NdmPt_045_I